Scroll left
 • Sawfly larva on grass / Bladwesplarve op gras width:384;;height:561
 • I wanted to capture it's vulnerability. <br />Ik wilde zijn kwetsbaarheid vastleggen. width:384;;height:561
 • Moustached Darter (female) / Steenrode heidelibel (vrouwtje) width:738;;height:502
 • Orange Tip (male, because of the orange in his wings). <br />Oranjetipje (mannetje, omdat de vleugels deels oranje gekleurd zijn). width:738;;height:502
 • Small Spreadwing (male) / Tengere Pantserjuffer (mannetje) width:738;;height:502
 • Four-spotted Chaser / Viervlek width:738;;height:502
 • The White Ermine / Witte Tijger Vlinder width:384;;height:561
 • Four-spotted Chaser (female) / Viervlek (vrouwtje) width:738;;height:502
 • Ruby Whiteface (male) / Noordse Witsnuitlibel (mannetje)<br /> width:738;;height:502
 • Black Darter (female) / Zwarte heidelibel (vrouwtje) width:738;;height:502
 • Common Darter (fresh male) / Bruinrode heidelibel (vers mannetje) width:738;;height:502
Scroll right