Scroll left
  • The larva comes out of the water. The larval skin burst open.  At first the head comes out, then the body. But something went wrong. He dried to early. <br />De larve is uit het water gekropen. Het huidje barst open. De imago duwt zich een weg naar buiten. Eerst komt de kop, daarna het borststuk. Iets is mis gegaan. Hij is te vroeg opgedroogd! width:400;;height:600
  • A big part of his body comes out of it's larval skin. <br />Een groot deel van zijn lijfje bevindt zich al in de open lucht. width:399;;height:583
  • The dragonfly stayes in this position for a while, because his legs need to dry.<br />De libel blijft een tijdje in deze positie hangen, zodat zijn poten kunnen drogen. width:383;;height:560
  • The white threads are called the tracheae, old breathing tubules. <br />De witte draden, de tracheeën, speelden een rol bij de ademhaling. width:400;;height:600
  • When the legs are hard, he can come out of his larval skin. <br />Wanneer de poten uitgehard zijn, kan hij echt het larvenhuidje verlaten. width:400;;height:600
  • Now he inflates his body and wings. <br />De vleugeladers en het achterlijf worden opgepompt, zodat ze de juiste vorm krijgen. width:399;;height:583
  • The wings and body still have not the right size to harden. So we will have to wait.<br />De vleugels en het lijfje hebben nog niet de juiste vorm. We moeten dus nog even wachten.<br /> width:400;;height:600
  • Now the wings and the body have to harden. It can take several minutes or hours for him to dry. It depends on the weather and species. <br />Nu moeten de vleugels en de het lijfje uitharden. De droogtijd verschilt per soort en is afhankelijk van het weer. width:399;;height:583
  • The downy emerald (male) has taken on colour. His wings are hard. He is ready to start it's maiden flight! <br />De smaragdlibel (mannetje) is op kleur gekomen. Zijn vleugels zijn nu uitgehard. Hij is bijna klaar om zijn eerste vlucht te maken. width:400;;height:600
Scroll right